dimecres, 30 de setembre de 2009

Ssitema estàndard de pictogrames

L’any 1914, va ser creada als EUA l’organització de professionals del disseny sense ànim de lucre AIGA (American Institute of Graphic Arts).

L’AIGA, en col·laboració amb el Departament de Transport dels EUA (DOT), van elaborar un inventari dels sistemes de símbols i signes que s’havien utilitzat en diversos llocs del món per guiar els passatgers i vianants en aeroports, estacions de tren, etc.

A partir d’aquest estudi, un comitè de cinc dissenyadors gràfics designats per AIGA (Thomas Geismar, Seymour Chwast, Rudolph de Haraka, John Lees i Massimo Vignelli) van formular unes recomanacions per a l’adaptació i redisseny de dits símbols. Sobre la base de les conclusions extretes per aquest comitè, un equip de dissenyadors, membres d’AIGA (Roger Cook i Don Shanosky, Page, Arbitrio and Resen, Ltd.) van produir un sistema pictogràfic estàndard, dirigit a persones de diferents edats i cultures, que resultés clarament llegible a distància.

El 1974 van publicar el primer conjunt de 34 pictogrames que va ser premiat pel Presidential Design Awards. El 1979 van ser afegits a aquest sistema 16 pictogrames més.

Actualment, l’esmentat sistema format per 50 pictogrames, es troba disponible a la pàgina web d’AIGA, d’on es pot descarregar gratuïtament en format EPS i GIF.